Minimitzar l'àrea dels escuradents

  • Quina figura d’àrea mínima podeu fer amb aquests quatre escuradents? (podeu no emprar-los tots quatre)
  • Podríeu ordenar les àrees de les figures que construireu?

  • Es tracte de veure que l’àrea de relacionar l’àrea d’un rombe i d’un quadrat del mateix perímetre. Quina de les dues figures té una àrea major?
  • Bàsicament existeixen tres formes: un quadrat, un rombe i un triangle.
  • Les dimensions de les altures, diagonals, etc es poden mesurar amb un regle o trobar-les algebraicament.
  • La longitud de l’escuradent no és important en aquest darrer cas.
  • Es pot fer l’activitat de forma grupal.
  • Potser sigui recomanable estendre l’activitat per més de quatre escuradents.
  • Publicat a twitter

References

Comments