Què costaria el segon marc?

frames

Dades

References

[1] Bordoy, X. If 1st frame costs 10 €, what would the 2nd frame cost? Does it depend on dimensions, frame area, gap area? https://twitter.com/somenxavier/status/706531723861991424.


  1. Quan més gran és el buid, més gran es pot posar la fotografia

Comments