p(mongetes)

Acte 1

(disponible localment)

  • Quin tipus de mongeta sortirà?
  • Quina probabilitat hi ha de què surti cada tipus?

  • Falta fer l’acte 3 collint successivament (amb remplaçament) una mongeta. Si es fa la raó: mongetes d’un tipus/mongetes collides en total, es veurà que això s’aproxima a la probabilitat calculada.
  • S’aplica la regla de Laplace per a calcular quina probabilitat hi ha de triar una mongeta d’un tipus concret i es veu que la llei dels grans nombres es compleix.

Comments