List of activities

Title Completion Modification Tags Abstract
It's raining [eng] 1 t: activity, when, proporcionalitat, proporcionality, geometria, geometry, baricentric, baricèntriques, cilinder, cilindre, volum, volume, proporcionalitat, proporcionality How much did it rain? How far is the storm? Can we find how much did it rain from weather stations?
Plou [cat] 1 t: activity, when, proporcionalitat, proporcionality, geometria, geometry, baricentric, baricèntriques, cilinder, cilindre, volum, volume, proporcionalitat, proporcionality Quant ha plogut? Quant d'aprop està la tormenta? Podem trobar quant ha plogut a partir de les estacions meteorològiques conegudes?
Minimitzar l'àrea dels escuradents [cat] 1 t: activity, why, close, manipulatiu, manipulative, geometry, geometria, area, àrea, optimitzar, optimization Quina figura d'àrea mínima podeu fer amb aquests quatre escuradents?
Xapem un triangle! [cat] 1 t: activity, when, proporcionalitat, proporcionality, geometria, geometry, triangle, pendent, slope, àrea, area, equació de segon grau, second grade equation, equació de primer grau, first grade equation, twitter, teorema de Tales, Thales theorem Quin tall vertical hem de fer per partir un triangle en dues parts iguals?
Beer [eng] 1 t: activity, when, close, percentatges, percentages, diagrama de sectors, pie chart, proporcionalitat, proportionality How many bottles of beer of each type have been consumed according to this infography?
Cervesa [cat] 1 t: activity, when, close, percentatges, percentages, diagrama de sectors, pie chart, proporcionalitat, proportionality Quantes cerveses de cada tipus s'han consumit segons aquest infograma?
VS: Rasca millonario - Sueldazo fin de semana [cat] 1 t: activity, when, open, inflació, inflation, jocs, gambling, doblers, money, esperança matemàtica, expected value, estadística, statistics, vs A quina loteria triaríeu participar? "Rasca millonario" o "Sueldazo fin de semana"
Construïm marcs i mirem què valen [cat] 0.9 t: activity, when, quadratic function, funció quadràtica, geometry, geometria, area, àrea, frame, marc, equació de segon grau, second grade equation, twitter Agafeu una fotografia (15x20cm), construïu un marc al voltant. Què costarà? Com serà de gran si costa 20 €?
Què costaria el segon marc? [cat] 1 t: activity, when, open, proportionality, proporcionalitat, afine function, funció afí, geometry, geometria, area, àrea, frame, marc, twitter Si el primer marc val 10 €, què costaria el segon?
Lluna plena en Nadal [cat] 1 t: activity, when, open, anys de traspàs, leap years, astronomy, astronomia, moon, lluna, calendari, calendar, aproximation, aproximació Quants anys han de passar per a què la lluna plena torni a coincidir el dia de Nadal?